Hvem vi er

Isøre Kompagniet, som ejes af Pernille Rosenstand, hører til i Rørvig og sælger egen produceret honning samt produkter baseret på honning. For mig er det en selvfølge at der ikke anvendes pesticider og at honningen ikke opvarmes inden den tappes på glas. Der tilsættes ikke sukker i honningen. Det er den rene vare, der tilbydes

Min fascination af biernes verden stammer helt tilbage fra min barndom, hvor det var helt almindeligt på landet at have bistader i baghaven. Nu, hvor jeg har fået mine egne bifamilier, kan jeg daglig deltage, iagttage og forundres over dem. Isøre Kompagniet er opkaldt efter familiens sommerhus “Villa Isøre”, hvor jeg har mine stader.

Biernes natur og det som udvikles gennem deres tekniske snilde, danner grundlag for den glæde og kreativitet, som giver sig til udtryk i de produkter, som jeg fremstiller. Jeg har mine bifamilier stående i baghaven og kan derfor følge biernes daglige færden rundt i Rørvigs omegn.

Bierne her har let adgang til både pollen og nektar fra områdets marker og haver. Her er der desuden frugttræer og blomster fra det tidlige forår til sidst på efteråret, hvor de store lindetræer og efeuen får bierne til at blive helt eufeuriske.

Kirsebær- og æblehøsten er sidegevinsten af den bestøvning, som bierne foretager, når de samler nektar og pollen ind til stadet og laver honning til os.

En bifamilie består midt på sommeren af op til 60.000 bier i et bistade. Om morgenen når solen har fået varmet luften lidt op, flyver bierne ud for at samle nektar. Når en bi har fundet en eller flere blomster, fylder den honningmaven med nektar og flyver tilbage til stadet, hvor den afleverer nektaren til en stadebi.

Inden bien bliver trækbi, har den været flere stadier igennem: De første 6 dages af en arbejderbi’s liv foregår med rengøring. Herefter fodring af larverne. Når bien er ca. 12 dage gammel sveder den voks og bygger tavler. Ca. 18 dage gammel bliver den vagtbi, hvor alt og alle bier bliver kontrolleret. Tre uger gammel bliver bien trækbi og det er sådan en bi kaldes, der flyver ud og henter nektar og pollen i blomsterne.

 

 

Lukket for kommentarer.